Birmovanec završuje svoju prípravu na život prijatím sviatosti birmovania. Darmi Ducha Svätého sa pripravuje na vydávanie svedectva viery dospelého kresťana. Vďaka tomu, že už pozná svoju vieru, bude ju môcť medzi ostatnými obraňovať.  Posilňuje sa vo viere  a osobne sa posväcuje, aby budoval obraz skutočného kresťana pre dobro Cirkvi a seba.

Sviatosť birmovania môžete prijať:

– kto už prijal Eucharistiu

– je prihlásený na náboženskú výchovu

– navštevuje 9. ročník ZŠ alebo 1. – 2. ročník SŠ

– vydáva dobré svedectvo kresťanského života

 

Ak ste starší absolvujete prípravu na sviatosť birmovania individuálne.

Príprava ďalej zahŕňa stretnutia v malých skupinách s kňazom alebo animátormi, na ktorých sa diskutuje o rôznych témach.