Kňazi

Kostoly
Orechové

Filiálky

Zlatovce – bohoslužobná miestnosť v priestoroch Domu smútku
Zamarovce – bez bohoslužobného miesta