Svätú spoveď si možno vykonať:

  •  vo farskom kostole každý deň pol hodinu pred sv. omšou
  •  na filiálkach na požiadanie

Kňazovi je možné nahlásiť svojich starých a chorých blízkych na pravidelnú prvopiatkovú sv. spoveď.

Rozhovor s kňazom – kedykoľvek po vzájomnej dohode.