Snúbenci sa zahlásia najmenej tri mesiace pred plánovaným sobášom na farskom úrade počas úradných hodín. Na zápise sobáša si snúbenci s kňazom dohodnú  prípravné sobášne náuky a termín sobáša. So sebou si prinesú občianske preukazy a ak boli pokrstení v inej farnosti, prinesú si svoje krstné listy, ktorých dátum vystavenia nech nie je starší viac ako šesť mesiacov.

Náuky sú  tri s kňazom a ďalšie tri s manželmi a lektormi.  Na náuky s manželmi a lektormi je nutné sa vopred prihlásiť a zaregistrovať pomocou internetového formulára na adrese http://trencin.fara.sk/nauky/. Rozpis náuk na r. 2017 nájdete na tej istej stránke.

Snúbenci sa súkromne pripravia na náuky zopakovaním katechizmu.

Pred sobášom nech k sviatosti zmierenia pristúpia nielen snúbenci, ale aj svedkovia, rodičia a ďalší príbuzní.

Snúbenci žijúci v našej farnosti majú uprednostniť sobáš v našej farnosti. Jedine  na základe vážneho dôvodu sa môže sobáš presunúť do inej farnosti.